EUROCAT

                                                           EUROCAT Logo

        EUROCAT (European Surveillance of Congenital Anomalies) jest siecią rejestrów populacyjnych wrodzonych wad rozwojowych. Stworzony został w 1979 roku a obecnie obejmuje swoim nadzorem epidemiologicznym  29% wszystkich urodzeń w krajach Unii Europejskiej, 1,7 mln urodzeń rocznie w 23 krajach Unii Europejskiej i poza Unią Europejską.

        Aktualnie EUROCAT zrzesza 43 rejestrów. Baza danych EUROCAT znajduje się w University of Ulster w Irlandii Północnej, gdzie afiliowany jest Zespół Centralny EUROCAT. Dyrektorem Zespołu Centralnego jest prof. Helen Dolk. Przewodniczący rejestrów europejskich tworzą EUROCAT Association. EUROCAT Association wybiera Prezydenta EUROCAT i 7 członków Steering Committee.

 

Cele EUROCAT:

  • dostarczanie informacji dotyczących epidemiologii wrodzonych wad rozwojowych w Europie,
  • koordynowanie działań i współpraca krajów europejskich w zakresie zbierania porównywalnych, kompletnych danych dotyczących wad rozwojowych; współpraca z rejestrami wad na świecie,
  • działania zmierzające do identyfikacji czynników teratogennych i źródeł ryzyka,
  • ocena efektywności podejmowanych działań w zakresie pierwotnej profilaktyki wad rozwojowych oraz przesiewowych badań prenatalnych,
  • współpraca i wymiana informacji mająca na celu poprawę opieki medycznej nad dziećmi z wrodzonymi wadami rozwojowymi i wypracowanie standardów postępowania profilaktycznego, diagnostycznego i terapeutycznego.

 

            Dotychczas, szczegółowe informacje na temat leków stosowanych przez ciężarne nie były rutynowo gromadzone przez EUROCAT. Jednakże w obliczu faktu, że połączenie danych z istniejących rejestrów stwarza wystarczająco dużą grupę do analizy asocjacji pomiędzy konkretnymi lekami i konkretnymi wadami wrodzonymi, zdecydowano wzbogacić działalność EUROCAT w zakresie nadzoru farmaceutycznego w ramach projektu EUROmediCAT.

 

EUROmediCAT opiera się na:
• bazie danych EUROCAT, wzbogaconej szczegółowymi danymi na temat przepisywania i wydawania leków w okresie ciąży
• sieci EUROCAT, wzbogaconej o szerszą sieć wiedzy na temat bezpieczeństwa leku.