Cukrzyca

Standardy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego postępowania u kobiet z cukrzycą – aktualizacja

Ginekol Pol. 2014, 85, 476-478

Streszczenie
Niniejsze Rekomendacje stanowią aktualizację Rekomendacji z 11.02.2011 (Ginekologia Polska 2011;82:474-9), uwzględniającą zmianę kryteriów diagnostycznych dla cukrzycy ciążowej, wprowadzoną przez Światową Organizację zdrowia w 2013 roku. Poniższe standardy zawierają również wytyczne dotyczące planowania ciąży, diagnostyki, leczenia, opieki perinatalnej i poporodowej u kobiety ciężarnej z cukrzycą ciążową.

Aktualne Rekomendacje przygotował zespół w składzie:

 • dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Brązert
 • prof dr hab. n. med. Zbigniew Celewicz
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski
 • prof. dr hab. n. med. Agata Karowicz-Bilińska
 • dr n. med. Aneta Malinowska-Polubiec
 • dr hab. n med. Błażej Męczekalski
 • dr n. med. Agnieszka Zawiejska
 • prof. dr hab n. med. Ewa Wender-Ożegowska – Przewodnicząca Sekcji

Standardy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego postępowania u kobiet z cukrzycą

Ginekol Pol. 2011, 82, 474-479

Aktualne rekomendacje opracował Zarząd Sekcji „Cukrzycy, otyłości i innych zaburzeń metabolicznych
w ciąży” w składzie:

 • prof. dr hab n. med. Ewa Wender-Ożegowska – Przewodnicząca Sekcji
 • dr n. med. Dorota Bomba-Opoń
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Brązert
 • prof. dr hab. n. med. Zbigniew Celewicz
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski
 • prof. dr hab. n. med. Agata Karowicz-Bilińska
 • dr n. med. Aneta Malinowska-Polubiec
 • prof. dr hab. n med. Błażej Męczekalski 
 • dr n. med. Agnieszka Zawiejska

w oparciu o rekomendacje PTG z roku 2005 przygotowane przez Zespół Ekspertów w składzie:

 • prof. dr hab. Krzysztof Drews
 • prof. dr hab. Romuald Biczysko
 • prof. dr hab. Jacek Brązert
 • dr n. med. Ewa Biegańska  
 • dr hab. Zbigniew Celewicz
 • dr hab. Katarzyna Cypryk
 • prof. dr hab.Krzysztof Czajkowski
 • prof. dr hab. Leszek Pawelczyk
 • prof. dr hab. Jerzy Szczapa
 • dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
 • prof. dr hab. Bogna Wierusz-Wysocka
 • prof. dr hab. Jan Wilczyński.

Standardy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego „Opieka położnicza nad ciężarną otyłą”

Ginekol Pol. 2012, 83, 795-799

Rekomendacje przygotował Zespół, członkowie Sekcji Diabetologii Położniczej i Chorób Metabolicznych PTG w składzie:

 • prof dr hab n. med. Ewa Wender-Ożegowska – Przewodnicząca, Poznań
 • dr n. med. Dorota Bomba-Opoń, Warszawa
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Brązert, Poznań
 • prof dr hab. n. med. Zbigniew Celewicz, Szczecin
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski, Warszawa
 • prof. dr hab. n. med. Agata Karowicz-Bilińska, Łódź
 • dr n. med. Aneta Malinowska-Polubiec, Warszawa
 • prof. dr hab. n. med. Błażej Męczekalski, Poznań
 • dr n. med. Agnieszka Zawiejska, Poznań